Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Заступники Директора

 Сівковська Лариса Олександрівна

 

 

 

 Заступник директора гімназії з навчальної роботи, учитель української мови і   літератури, кваліфікаційна категорія вища,   старший учитель.

 

 

 Сівковська Лариса Олександрівна творчо підходить до впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховного процесу,   реалізовує

 сучасні науково-методичні технології у діяльності педагогічного та

 учнівського колективів, виявляє високі здібності в організації та проведенні наукових конференцій, педагогічних читань, узагальненні   і поширенні передового педагогічного досвіду серед учителів гімназії.

Безпосередньо керує роботою науково-методичної ради, методичного кабінету, школою молодого спеціаліста, методичними кафедрами.

Лариса Олександрівна вимогливо ставиться до атестації педагогічних працівників. Кожного року під керівництвом Сівковської Л.О. виходять збірники кращих уроків учителів гімназії. На особливу увагу заслуговує її робота з

обдарованими дітьми, яка ведеться за напрямами літературних, музичних, худож ніх, спортивних талантів.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Мухіна-Швець Наталія Анатоліївна

 

 Заступник директора гімназії з навчальної роботи,учитель фізики, кваліфіка ційна категорія вища.

 

 Мухіна-Швець Наталія Анатоліївна забезпечує виконання навчальних планів і програм учителями гімназії. Створює   сприятливі умови для проведення заходів навчально- методичного характеру (олімпіад, предметно-методичних вечорів,     конкурсів, вікторин).

 Відповідально ставиться до комплектації профільних класів, а також класів з поглибленим вивченням навчальних   предметів. Завдяки її організаторським  здібностям навчально-виховний процес забезпечений

 висококваліфікованими спеціалістами.

 Наталія Анатоліївна сумлінно ставиться до ведення статистичних звітів,оформлення бланків документів про освіту. Талант   педагога виявляється у вмінні підтримати як учителя, так і учня,

 допомогти у вирішенні  сьогочас них проблем.

 
 
 
 

  Швед Марія Анатоліївна

 

 Заступник директора гімназії з виховної роботи,учитель української мови і літератури, кваліфікаційна категорія вища, вчитель-   методист, відмінник освіти України.

 

 Швед Марія Анатоліївна — здібний організатор,який забезпечує виховний процес на високому науковометодичному рівні. Творчо   підходить до планування роботи дитячої козацької організації "Дніпровська Січ”. Керує методичним об’єднанням класних керівників,

  розширює мережу гуртків, клубів, факультативів. Розробляє разом із

 психологом гімназії систему діагностики та аналізу змін у розвитку школярів. Організовує чергування вчителів та учнів,   проводить заходи морально- правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів. Виховна діяльність  Марії   Анатоліївни спрямована на прищеплення учням поваги до національних традицій,

звичаїв та обрядів, шанобливого ставлення до батьків. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм та технологій.

 

 

 Усата Алла Борисівна 

 Заступник директора гімназії з навчальної роботи, учитель історії та правознавства, кваліфікаційна категорія вища, учитель-методист.

 

 Усата Алла Борисівна дбає про створення здорових та безпечних умов праці і навчання. Свої здібності спрямовує   на проведення заходів з охорони праці, необхідних інструктажів з техніки безпеки, перевірку знань використання учнями   правил та інструкцій з безпеки життєдіяльності під час навчального процесу. Надає методичну допомогу в організації освітнього процесу вчителям історії, географії, Захисту України, трудового навчання, фізичної культури.

Практичний досвід роботи сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, створює атмосферу довіри,   взаєморозумінню, поваги у співпраці учитель-учень.

Алла Борисівна відповідає за медичний огляд працівників гімназії та учнів, харчування дітей у їдальні, складає  розклад  уроків.

 Сумлінна у виконанні своїх професійних обов’язків.

 

 

 

 
 

 Сулацька Валентина Іванівна

 

 Заступник директора гімназії з адміністративногосподарчої роботи.

 

 Сулацька Валентина Іванівна відповідає за матеріально-технічне забезпечення навчального проце-су, охайність і порядок у   приміщенні  гімназії, організацію чергування технічного персоналу. Свої здібності виявила під час благоустрою та озеленення   території гімназії. Створені Валентиною Іванівною квітники вражають своєю красою і сприяють зростанню екологічної культури   школярів. Приємно милують око весною — маки, волошки, ромашки, літом- троянди, дзвіночки, мальви, восени — чорнобривці,   айстри, соняшники.Сумлінно керує роботою технічно-обслуговуючого персоналу, контролює дотримання санітарно- гігієнічних норм   у приміщенні гімназії.