Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Трудове навчання

Особливими ознаками морального здоров’я є свідоме ставлення до праці

Учитель технiчної працi  Эршов О.В.

Учитель технiчної працi  Эршов В.В.

Учитель обслуговуючої працi Камiнська О.М.

Залучення учнів до проектно-технологічної, художньо-трудової, дослідницької діяльності орієнтує їх на використання актуалізованих знань і придбання нових для активного входження у проектну діяльність. Технологія навчання на основі методу проектів представляє сьогодні один з можливих способів проблемного навчання, у процесі якого ставиться навчальне завдання з вихідними даними і прогнозуючими результатами. Формуємо і розвиваємо такі якості особистості:

— творчість;

— працьовитість;

— підприємливість;

— самостійність;

— відповідальність;

— кмітливість;

— ініціативність;

— чесність;

— порядність.