Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Психолог та ГПД

 

Психолог та вихователь ГПД

Вихователь ГПД (Группи подовженого дня)

Ромашевська О.В.

 

Основним завданням групи подовженого дня є:

— організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

— створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

— організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;

— формування в учнів ціннісних орієнтацій.

 Практичний психолог Бабур Н.О.

Головною метою психологічної служби є максимальне формування особистості учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та навичок завдяки широкому застосуванню досягнень психологічної науки.