Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Оголошення

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»


Президент України Петро Порошенко підписав Указ від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Зазначена Національна стратегія розроблена на виконання Стратегії сталого розвитку «України – 2020» з метою формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 09 грудня 2015 року №1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України». Проведення щорічного оцінювання для учнів навчальних закладів є обов’язковим, а для громадян України (педагогічних працівників) проводиться на добровільних засадах. До щорічного оцінювання допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки. Система тестування складається за видами тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність і гнучкість. Так, у гімназії № 283  відбулися тестування у вигляді змагань, які тривали протягом двох днів (03.10 та 05.10): перший - на швидкість, силу ніг і витривалість, другий – силу рук, м’язів тулуба, спритність, гнучкість. Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (по категоріям осіб): рівномірний біг (без урахування часу, 1000 м., 1500 м, 2000 м, (учні), 12-хвилинний біг (особи зрілого віку); підтягування на перекладині або стрибок у довжину з місця (чоловіки), або ривок гирі 16 кг (особи зрілого віку); згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця (жінки); біг 30 м, 60 м, 100 м (учні); човниковий біг 4х9 м, с (учні); нахил тулуба вперед з положення сидячи, см; піднімання тулуба в сід, 30 с, 1 хв. За результатами тестування оцінювання проводиться за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький.