Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Хiмiя та бiологiя

 

 

У своїй діяльності вчителі хімії виходять з того, що завдання хімічної освіти полягає у формуванні в учнів системи знань про речовини, створення уявлення про природничо-наукову картину світу. Реалізація цієї мети зводиться до уміння вчителів не лише володіти науковими знаннями з хімії, але й орієнтуватись у новітніх освітніх технологіях. «Уроки-симпозіуми розкривають творчі здібності учнів, на яких вони виступають у ролі вчених, біохіміків, генетиків, цитологів. Така форма сприяє розвитку і формуванню в учнів навичок самостійної роботи. на таких заняттях легше створювати атмосферу, коли активним стає весь клас, а не тільки той, хто відповідає».

                                                                      Н.В. Кузьменко 

         

 

Людина може бути успішною, компетентною в усіх сферах лише за умови міцного здоров’я. Проблема збереження здоров’я учнів була і залишається актуальною. Сьогодні стає все менше дітей, які закінчують навчальний заклад здоровими. Тому найважливішою складовою шкільної біологічної освіти є формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я. На уроках біології  учні набувають навичок співпраці колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні та передачі своїх знань іншим школярам.

Учитель біології Ільчук Н.В.

 

 

 

 

Сучасний рівень розвитку інформаційно-комуніктивних технологій дає змогу підвищити ефективність навчання, якість засвоєння навчального матеріалу.

Основні напрями застосування засобів навчання нового покоління:

 1. надання учневі нових засобів навчальної діяльності;
 2. моніторинг навчального процесу, створення об’єктивної бази оцінювання рівня навчальних досягнень групи, класу, окремого учня;
 3. використання мультимедійних засобів унаочнення навчального матеріалу.

Інформаційні технології застосовуються для пошуку, поширення й досягнення сприйняття інформації.

Учитель інформатики Шевчук С.О.

                                                                                           

Допризовна підготовка юнаків на уроках захисту Вітчизни здійснюється за такими принципами:

 • державна спрямованість;
 • пріоритет національних цінностей;
 • виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;
 • підвищення престижу військової служби.

Учитель захисту Вітчизни Гулько В.І.

 

Основним завданням групи подовженого дня є:

 • організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;
 • створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 • організація індивідуальної, групової та колективної роботиучнів;
 • формування в учнів ціннісних орієнтацій.

Вихователь ГПД Ромашівська О.В.