Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Кафедра Свiтовоi лiтератури

Свiтова лiтература – скарбниця духовних надбань людства.

Вчителi свiтової лiтератури:

Кулик К.Є.

Троценко О.М.

Кучерук Г.А.

Панченко Т.Д.

                                      Урок  Свiтової  лiтератури:

«Нестандартний урок — це передусім творчість, самобутність,

мистецтво педагога, вчителя-майстра, який застосовує власні нетра-

диційні роботи з учнями». 

                                          Г.А. Кучерук.

«Урок світової літератури — це не тільки форма організації на-

вчання, а передусім можливість духовного спілкування учителя з

учнем. Бо тільки за таких умов навчання не зводиться до засвоєння

школярами певної суми знань про якийсь літературний факт чи

явище, а стає засобом їхнього особистісного зростання, розширення

естетичного досвіду»

                                              Т.Д. Панченко.

«Завдання вчителя — допомогти учням проникнути в бага-

тогранний світ різних народів і осягнути їхню неповторність, а

разом з тим — близькість із нами. Адже українська земля стала

рідною і дорогою для Миколи Гоголя, Оноре-де-Бальзака, Г. Белля,

Шолом-Алейхема, А. Міцкевича, О. Пушкіна і багатьох інших світо-

вих геніїв»

                                                 О.М. Троценко.