Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Історія

У гімназії №283 навчається 887 учнів, працює 62 педагоги. Із стін гімназії вийшло 92 випускники, які нагороджені золотою та срібною медаллю. Поглиблено вивчається українська, англійська мова, художня культура, математика; відкриті класи з профільним навчанням: гуманітарний, математичний, природничий. Педагогічний та учнівський колективи гімназії на загальних зборах у квітні 2003 року затвердили  Статут громадської козацької організації "Троєщинська Січ", яка була переєрестрована у Всеукраїнську громадьску козацьку дитячу організацію (Вкгдо) "Дніпровська січ". Ця організація спрямовує зусилля своїх підрозділів, педагогів, фахівців і представників влади на виховання у дітей та юнацтва активної життєвої позиції, патріотизму, національної свідомості і гідності; виховання фізично і духовно розвинутих громадян нашої держави; формування взаємодопомоги в колективі, досвіду співпраці з ровесниками як в Україні, так і поза її межами. ВГКДО прагне створити умови для досягнення високого рівня знань у всіх сферах науки, техніки, культури та вміння застосовувати ці знання в практичній діяльності. Роботою дитячої організації забезпечується вивчення козачатами та джурами рідного краю - мікрорайону, району, міста, області, всієї України: історії, природи, культури, героїчних і трудових подвигів земляків, їх внеску в скарбницю української і світової культури, науки, техніки, літератури. У вивченні історії рідного краю ставиться наголос на багатовіковій боротьбі українців за національну ідентичність та незалежність, починаючи від XVI століття і до часу проголошення незалежності нашої держави в 1991 р. Київська гімназія №283 є правонаступником  середньої загальноосвітньої школи, яка булла відкрита у 1989 році. Педагогічна діяльність колективу спрямо вана на побудову національної гімназії, оволодіння учнями історичним досвідом рідного краю, виховання національно- свідомих громадян України, розвиток творчих здібностей дітей, підготовку школярів до участі у реалізації нагальних і перспек тивних завдань держави, до виконання ними функцій трудівника й господаря, громадського діяча та захисника Вітчизни. У гімназії працює 62 досвідчених педагогічних працівників. Серед них: 31 мають вищу кваліфіка ційну категорію, 7 — відзнаку «Відмінник освіти України», 14 — звання «старший учитель», 8 — «учитель-методист», 1 — заслужений працівник освіти України, 1 — кандидат педагогіч них наук, 1 — кандидат математичних наук. Організовують, координують, контролюють навчально-виховну та господарську роботу заступники директора:  Кулик Катерина Євгенівна, Мухіна-Щвець Наталія Анатоліївна, Ядвижина Валентина Феліксівна, Швед Марія Анатоліївна та Сулацька Валентина Іванівна.

 

Учні гімназії навчаються за такими профілями:математичний, природничий, екологічний,філологічний, з 5-го класу поглиблено вивчають англійську та другу іноземну — німецьку мови. Значну увагу вчителі гімназії надають розвитку творчих та наукових здібностей учнів. З цією метою створений банк юних талантів, активно діє мала академія наук. Переможці районних,міських,всеукраїнських конкурсів, олімпіад, інтелектуальних ігор, наукових досліджень, спортивних змагань стають володарями призів, премій, цінних подарунків у таких номінаціях: «Гордість гімназії», «Інтелектроку», «Юний науковець», «Талант та творчість», «Відкриття року», «Актор року», «Отаман року», «Кращий спортсмен», а відмінники навчання отримують іменні стипендії. У гімназії створені необхідні умови для навчання учнів. Обладнано 46 навчальних кабінетів, 11 з    яких — інтерактивними дошками та мультимедійними проекторами, 2 комп’ютерні класи, 5 майстерень трудового навчання,2 спортивні зали, хореографічна студія, створено музей гімназії та театру-студії «Дзвін». Педагогічний колектив є одним із засновників Всеукраїнської громадської козацької дитячої організації «Дніпровська Січ», яка за багаторічну активну громадську роботу, вагомий внесок у збереження національної культури нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Кожен клас гімназії — це козацький загін. Дитяча козацька організація видає свій часопис «Дніпровська Січ», на сторінках якого висвітлена як навчальна, так і виховна діяльність учнів. 21 травня 1992 року навчальний заклад відвідав перший Президент України Л.М.Кравчук, який зустрівся з першими випускниками незалежної України і побажав їм активно включитись у розбудову своєї держави.