Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 3

Завдання з української літератури та мови :

 

11-ті класи

Українська література

І. Багряний «Тигролови», образ Григорія Многогрішного (письмово);

О. Довженко «Зачарована Десна»,автобіографічна основа твору.

«Україна в огні», родина Запорожців, зрадник Заброда, німецькі офіцери: старий фон Крауз та його син Людвіг.

Опрацювати сторінки підручника 183-218,

тестові завдання 1-3 письмово Українська мова Повторити складні безсполучникові речення, синоніміка безсполучникових і складносурядних та складнопідрядних речень.

Стор. 239-255, впр.411,421(1,2 завдання)

 

10-ті класи

Українська література

М. Коцюбинський 1. "Intermezzo"(прочитати) * стор.149-152, 155-158, конспект.

2. "Тіні забутих предків"(прочитати) *стор.158-162, конспект; стор.163. завд. 1-3(письмово), 4-10 (усно). О.Кобилянська

1. Життєвий і творчий шлях письменниці (робота в зошиті)

2. "Земля"(прочитати)*стор.172-178 ,конспект;стор.179-180.завд.1-3(письмово),4-12(усно) *стор.180.завд.1-2.

Українська мова

Лексикологія *стор.107-110, правила (конспект); вправа 154.

*стор.110-111;119-126, правила (конспект): вправа 173.

*стор.127-135, правпла(конспект); вправи 184, 190.

*стор.137, правила (конспект); вправа 196.

 

 8- мі класи

Українська мова

Повторити односкладні речення, зробити по одній вправі

з кожного параграфа 8- мі класи українська література В. Сосюра «Любіть Україну» напам'ять ,

Ознайомитися за підручником з творчістю В. Підпалого, І. Малковича, вивчити напам'ять вірш « Із янголом на плечі».

 

 7-мі класи

Українська література

1.Олекса Стороженко, оповідання "Скарб"(прочитати);

написати твір-міркування (теми були задані на уроці);

стор.176-177, конспект.

2. Богдан Лепкий, оповідання "Цвіт щастя"( прочитати), стор.181- 182,запитання 1-12 (усно).

3.Богдан Лепкий, "Мишка"(прочитати), стор.185, запитання 1- 9(усно), 10-12 (письмово).

4.Ліна Костенко, стор.186-187, 190 (конспект);

опрацювати твори"Чайка на крижині", "Крила", "Дощ полив", "Кольорові миші".

Вивчити один із віршів напам'ять.

 

 7-мі класи

Українська мова

ДІЄПРИСЛІВНИК.

*стор.94-95. правила. впр.162,

*стор.96-97, правила, впр.170,174.

*стор.100-101, правила, впр.176, 177 179.

*стор.103,правила, впр.182,183,187.

* В кожному параграфі рубрику "Вчимося культури мови" записати в зошит і вивчити.

 

6 –ті класи.

Завдання з української мови

Ст.82-85( вивчити правила ), вправа 202.

Ст. 108-110 (вивчити правила), вправа 277.

Ст. 110- 112 ( вивчити правила), вправа 286.

Ст. 113-115 (вивчити правила ) , вправа 297.

 

6-ті класи.

Завдання з української літератури

Ст. 104-109 (виразно читати, усно відповідати на запитання).

Ст. 125 -135( прочитати твори, усно відповідати на запитання).

Скласти простий план казки-притчі «Говорюща риба» та записати його в зошит.

Позакласне читання. Ігор Калинець «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (виразно читати, вивчити одну поезію на вибір).

 

5-ті класи.

Українська мова

Спрощення в групах приголосних

*стор.112, правила вивчити, впр. 238, 241. Чергування голосних звуків

*115-116, правила вивчити, впр.247,248.

*стор.117, правила вивчити, впр.252.

Чергування приголосних звуків

*стор.118, правила вивчити, впр.254,259. Чергування У-В, І-Й

*стор.120, правила вивчити, впр.263,264.

Завдання з української літератури Ст.170-191 ,

опрацювати матеріал (прочитати про Олександра Олеся; читати його твори «Княжа Україна» ,

«Микита Кожум’яка»; виписати у зошит визначення літературознавчих термінів «Драматичний твір, репліки,ремарки, дії»).

Ст.190 ,питання 1-15(усно).

Ст. 190-191( письмово)

 

 

Українська література

Ставнічук В.І

9 клас :

1) Література українського романтизму. Підручник : О.Араменко, Г.Дмитренко 

ст.148-150 ознайомитись 

Напам'ять романс М.Петренка " Небо "

2) М.Гоголь " Вечір проти Івана Купала". Зміст твору

3) М.Гоголь. Романтична умовність оповідання ст.173-177 ( ознайомитись)

Завдання ст.178 ( підручник )

 

 

Зарубіжна 6,10

                                                       6 клас

1. Прочитати повість В.Короленка «Сліпий музикант».

2. Дати відповіді на питання

- Роль музики в творі.

- Яку роль зіграв Максим Яценко в долі Петра?

- Прослідкувати історію Петра та Евеліни.

- Знайти українські мотиви в повісті.

 

10 а, б, в 

1. Скласти усний твір- роздум  «Поезія- це завжди неповторність» (за творами російських поетів)

2. Дати характеристику творчості Ф. Тютчева та А. Фета

 

10 г, д

1. Образ Левіна, його автобіографічна складова.

2. Особливості композиції роману «Анна Кареніна»

3. Підготувати характеристику розвитку поезії середини ХІХ ст..