Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 2

Українська мова

9 клас

1. Опрацювати параграф 12 за підручником (О. Глазової «Українська мова»» 9 клас) ст. 94-100, вправи 130, 134, 137, 141. 

Ст. 106-108, вправи 157, 158. Ст. 110-112, вправи 165, 166.

 

Географія

клас :

Предмет :  географія

Тема:  Вітер. Рух повітря, повітряні маси, циклон, антициклон.

Завдання : Вивчити та прочитати пар. 31-32     

клас : 

Предмет : географія

Тема: Антарктида.

Завдання :  Вивчити та прочитати пар.34-36, відповідати на питання стр.175

8 клас :

Предмет : географія

Тема: Ґрунти України

Завдання : Вивчити та прочитати тему у підручнику, виконати практичну роботу №5.

9 клас :

Предмет : географія

Тема: Хімічна промисловість

Завдання : Вивчити та прочитати пар.22, вивчити карту «Хімічна промисловість».

10-А клас :

Предмет : географія

Тема: Світове сільське господарство, транспорт, туризм.

Завдання : Вивчити та прочитати пар.59-64.

10-Б,В, Г, Д : 

Предмет : географія

Тема: Країни сусіди України.

Завдання : Вивчити та прочитати пар.31-32.

11-Б клас : 

Предмет : географія

Тема: Освіта, наука, культураКиївської області.

Завдання : Підготувати комп’ютернупрезентацію однієї з пам’яток історії та культури Київської області.

11 класи : 

Предмет : економіка

Тема: Бізнес-план підприємця.

Завдання : Розробити свій бізнес план.

 

 

Завдання з  історії та правознавства

І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНІ ІСТОРІЯ :

 

5 А,Б,В,Г - Мій Київ - «Оборонні споруди Києва» - Читати стор. 58-66 Усно

відповідати на ключові питання теми. Письмово відповідати на запитання стор. 66 «Міркуємо і обговорюємо».

 

5 А,Б,В,Г - Історія України - Українське козацтво. Замки, палаци і фортеці

України - Читати § 14, 23. Виписати і вивчити визначення та виділені слова, 

усно відповідати на запитання «Перевірте себе», письмово відповісти на запитання 6 (стор. 16)

 

6 А,Б,В,Г - Всесвітня історія. Історія України - Мінойська та ахейська

палацові цивілізації - Читати § 26,27. Виписати і вивчити визначення та 

виділені слова, усно відповідати на запитання «Оцініть себе», письмово відповісти на запитання 3 (стор. 135), 4 (стор.139).

 

7 А,Б,В,Г - Історія України - Читати § 11, усно відповідати на запитання стор.115, письмово відповісти на запитання 5,8 (стор.115).

7 А,Б,В,Г - Всесвітня історія - Читати § 11, усно відповідати на запитання стор.125, письмово виконати завдання 2,3(стор.125).

 

8 А,Б,В,Г,Д - Історія України - Руїна. Українські землі у 1657-87рр. Читати § 23-26, усно відповідати запитання, виписати дати із подіями періоду.

8 А,Б,В,Г,Д - Всесвітня історія - Польська держава. Московське царство. Читати § 17-18, усно відповідати запитання.

 

9 А,Б,В,Г,Д,Є - Історія України - Модернізація українського суспільства. 

Читати § 19,20, усно відповідати на запитання стор.164, 172, письмово відповісти на запитання 2,3 (стор. 164), 6 (стор.172)

9 А,Б,В,Г,Д,Є - Всесвітня історія - Формування індустріального суспільства. 

Читати § 14, усно відповідати на запитання , письмово відповісти на запитання блок І – 4,7  (стор. 175).

 

10 – ті класи - Історія України :

1) ЗУНР. Акт Злуки УНР та ЗУНР. Запровадження радянської державності у 1919 році.

 Параграф 20,21 прочитати, знати хронологію подій.

2) Війни радянських військ з білогвардійцями. «Червоний та білий терор».

 Параграф 22,23 прочитати, знати хронологію подій.

 

Всесвтіня історія

1) Німеччина після ПСВ. Веймарська республіка. 

Встановлення нацистької диктатури.  – параграф 12 п.1-2, 18 п. 1-2, прочитати, знати хронолігю подій.

 2) Франція та Англія після ПСВ: соціально-економічний та політичний розвиток країн.

Параграф 16,17 прочитати, підготувати усно характеритстику розвитку країн.

 

11 А,Б,В,Г,Д - Історія України - УРСР в період загострення кризи 

радянського ладу. Читати § 22-25, усно відповідати на запитання , повторити  тему «Україна в Першій світовій війні. 

11 А,Б,В,Г,Д - Всесвітня історія - «СРСР. Нові незалежні держави». Завершити вивчення теми «СРСР.

Нові незалежні держави» за підручником.

11 А,Б,ВГ,Д - Людина і світ - Громадянське суспільство і політичні інститути. Читати теми 8, 9. Стор. 109-139.

 

ІІ. ПРАВОЗНАВСТВО

 

9 клас :

1) «Що таке право власності» - параграф 13 прочитати, вивчити визначення.

 2) «Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір» - параграф 14 прочитати, вивчити визначення.

 

10 клас :

1) «Основні права і свободи людини і громадянина в Україні. Громадянство України»

Параграф 13 прочитати, знати зміст ІІ розділу Конституції України.

2) Характеристика державного ладу України за Конституцією 

України (письмово в зошитах).