Лист адміністрації
Київська гімназія № 283
ВГКДО "Днiпpовська Сiч"
Опитування
Як ви знайшли нас?

Дистанційне навчання

ФІЗИКА

10-Б, 10-В

«Закони  збереження  в  механіці»   §33-37 (читати, вивчити  формули, закони)

  ст. 170 Впр. 28  № 4,5,6;  ст. 173  Впр. 29  № 1,2,4;  ст.184 Впр. 31 № 3,4,5.(письмово)

   ст.189-190  підбиваємо підсумки…..(вивчити)  ст.191-192 завдання для самоперевірки (письмово)

«Механічні  коливання  та  хвилі»  §38-40 (читати, вивчити  формули, поняття) 

ст. 195 Впр. 33  № 2,3,4;  ст. 200 Впр. 34 №  1,2,3; ст. 205 Впр.35  № 2,3,5; (письмово)

10-А; 10-Г ;10-Д

« Релятивістська  механіка»  §37-39 (читати, вивчити основні положення СТВ,формули) 

 ст. 184-186  № 1,4,5;  тестові завдання  (письмово)

«Властивості  газів.  Основні положення  МКТ. Розміри, рух, взаємодія  атомів і молекул.  Маса  атомів і молекул. Кількість речовини. Ідеальний  газ. Основне  рівняння МКТ.»                                             

 § 40-44  (читати,вивчити формули, поняття)  ст.205-206  №270,276,280,302,305 (письмово)

9 клас

«Електричний   струм  в  різних  середовищах» 

§24-26 (читати, вивчити поняття, формули)                      

 ст. 110-111 № 170-178 (усно) 

ст..114 № 6-9; ст. 117 № 8-12; ст. 118 № 8-12 (письмово)

Презентації      Застосування  електролізу. Гальваностегія. Гальванопластика. Отримання  чистих металів.           Явище  надпровідності.       Фоторезистори,      Терморезистори,   Роль  транзисторів.  Застосування  струму  в  газах.    Плазма.( за вибором)

7 клас

«Сила  тертя» § 21  (вивчити)  Впр. 21 № 3,4,5.(письмово).

Завдання для самоперевірки  до розділу «Взаємодія  тіл. Сила.» (письмово)

«Тиск  твердих  тіл»   §22  (вивчити)  Впр.22  № 3,4,5.( письмово)

 

Захист Вітчизни

Хлопці : 10 клас – Підручник ЗВ, параграф 8-9, стор.59-68. Відповісти на питання на  стор.64,67

               11 клас – Підручник ЗВ, параграф 35-41. Зробити презентацію на теми: Бойовий гопак, Хортинг.

Дівчата: 10 клас вивчити конспект «Реанімація»

                11 клас – Підручник ЗВ, параграф 28. Відповісти на питання на стор. 214

 

     Завдання із зарубіжної літератури

5 клас

 1. Підготувати усні відповіді на запитання 1-6 с. 179 (підручник «Світова література»).
 2. Читати повість Е. Портер «Поліанна». Підготувати усні відповіді на запитання с. 195 (підручник).

7 клас

 1. Підготувати повідомлення або презентацію про Шолом-Алейхема та О.Гріна.
 2. Читати повість Шолом-Алейхема «Пісня пісень» та О.Гріна «Пурпурові вітрила».
 3. Підготувати усні відповіді на запитання в підручнику («Світова література» Є.Волощук) с. 160.

 

                                                                                                                          8 клас

 1. Визначте основні теми рубаї Омара Хайяма.
 2. Прочитати по підручнику статті на ст.148-153 (під редакцією О.М. Ніколенко)
 3. Які теми розкриває в своїх творах Хафіз?
 4. Дочитати роман «Дон Кіхот» Сервантеса.

                                                                                                                              9 клас

 1. Дати відповіді на питання на ст.149 (підручник під  редакцією О.М. Ніколенко)
 2. Прочитати по підручнику статті на ст.150-165 (під редакцією О.М. Ніколенко)
 3. Дати письмові відповіді на питання
 4. Чому  Україна і образ Мазепи привернули увагу Байрона?

-Як зображено Мазепу у творі?

-Хто такий байронічний герой?

Які риси байронічного героя виявилися в Мазепі?

                                                                                                                      11 клас

1. Зміст п’єси Б. Брехта «Життя Галімя»

2. Альберт Камю, життєвий і творчий шлях (скласти хронологічну таблицю). Зміст роману «Чума». Прочитати по критиці аналіз твору.

 

Фізична культура

5-11 класи - комплекс вправ оздоровчої гімнастики.

Будьте здорові!

                     

Українська література

9 клас  

1. Опрацювати матеріал підручника ст.. 148-163;

2. Конспект статей:  «Романтизм», «Елегія романс», «Діяльність «Руської Трійці»

3. Вивчити напам’ять 1 пісню на вибір поетів-романтистів за хрестоматією.

4. Прочитати оповідання М.Гоголя «Вечір проти Івана Купала».

 

            

Завдання з екології

Для 8в(профільний клас):

 1. Знайти визначення «сезонні явища в житті рослин: спокій, листопад, вегетація»;
 2. Знайти перелік умов необхідних для проростання насінини. Конспект в зошиті

Для 9 в (профільний клас):

1. Енергоспоживання і енергозбереження в побуті( визначення, шляхи енергозбереження) - у вигляді презентації

Для 10 а,в (профільні класи):

 1. Знайти визначення «альтернативне сільське господарство»;
 2. Види і шляхи альтернативного сільського господарства. Конспект в зошиті.

Для 11 6, в (профільні класи):

Опрацювати у вигляді презентації (одна на вибір):

 1. Декларація конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992) - основні принципи
 2. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) - коротка історія формування, напрямки досліджень
 3. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - коротка історія формування, напрямки досліджень
 4. Римський клуб - коротка історія формування, напрямки досліджень, основні доповіді

(1972.1994)

Для 11 а,г,д (стандарт):

Опрацювати у вигляді презентації (одна на вибір):

 1. Римський клуб - коротка історія формування, напрямки досліджень, основні доповіді

(1972.1994)

 1. Міжнародний екологічний суд(МЕС) - історія формування, напрямки роботи;
 2. «Грінпіс» - історія формування, напрямки роботи;
 

Природознавство (5 класи)

Параграф 27-28 - читати, відповіді на питання в кінці параграфів усно.

 

Англійська мова

5-А ,Б ,Г

1) SB p 44, ex 1-4, SB p 45, ex 1,3,SB p 46

2) WB p26,27

3) WB p66, module 4,5 вивчити слова

5-В

1)SB p 66, ex 1-4 ,SB p 67, ex 1-4, WB p36,ex1-4,p37,ex 1,2,4,5

2) SB p 68, ex 1,3,4 p.69 5,6,8

6 А,Б,Г

SB Module 1 p 11( вивчити слова)

p.12, 14 (читати,переклад,вивчити нові слова)

6-В

1)SB p 74-77,WBp 60-61

2)SB p 78-79,p 78,ex 7

3)SB p 80-81,WBp 64-67

4)SB p 82-83,p84-85,ex 1 (retell),

WBp 68-71 5)SB p 86-87

7 А,б,Г

SB p. 58 ex 1-5

SB p.59 ex 1-5

SB p.60 ex 1-6 -підготуватись до контрольної роботи,вивчити лексику.

WB unit 5e,5f

7-Д

SB Un. 22 ( вивчити слова), Ex. 1-4b, p. 68-69,

ex. 6a (copy-book)

WB Un.22 p. 54-55 Ex. 1-4 , Ex.5 (copy-book)

SB Un 23 (вивчити слова)

Ex. 1-4 p. 70-71 WB Un.23

Ex. 1-5 p.58-59

-8Б,А,В: SB p 31 ex 8,9; WB p 22 ex 4; SB p32 ex 1,2,3,4; SB p 33 ex 5,6,7; WB p 23 ex 1,2,4

8 Г,Д

SB p.56-60, вивчити нові слова

WB p. 60-64

9-A, Б, В: SB p 71 ex 8; WB p 50 ex 5; SB p 72 ex 1,2,3,4; WB p 51 ex 1,2

9- Д,Є, Г: SB p 48-49 e x 5, 6, 9; project My favourite film

10-В,А: SB p 32 ex 1,2,3; SB p 33 ex 4,5

10- Г

SB les.15 p.40-41 Les.16 p.42, p.43- вивчити слова

WB les 15,16

10Д

SB Lesson 10,p.28-29, вивчити нові слова з тексту, переказ тексту Lesson 11, p.30-31

Lesson 12,p. 32, вивчити нові слова з тексту, переказ тексту

WB Ex.1-5, p.28-29; Ex.p.30; Ex.1-4p.31

10Д країнознавство

Підготувати усне повідомлення за темами «Вища освіта у Великобританії»стр. 84-85, «Політична система Британії»стр. 92-94

11-А,Б,В

Unit 7b,7c, 7d p.72-75( SB)

11 Г,Д

SB p.96-97,98-99, 102

WB p. 103 ex.1-5

WB p. 104-105 ex.1-5

11кл. країнознавство

Переказ текстів «Education in the USA», «Media»

 Англ.мова 7-В

Закінчити Module 6 ( S.B + W.B )

 

 

НІМЕЦЬКА МОВА

Дом. завдання для 5 класів 

Підручник: ст.77 (вивч.сл.) 

Ст.78 (вивч.правило) 

Ст.80 (вивч.сл, правило) 

Ст.81 (вивч.правило) 

Ст. 83 (вивч.сл.) 

Робочий зошит: ст.62 в.2(пис) 

Ст. 63 в.4 (пис) 

Ст.64 в.2 (пис) 

Ст.65 в.4 (пис) 

Ст.66 в.1,3 (пис) 

Ст.67 в.5 (пис) 

6 клас

Підручник:  сторінка 83,90,92 знати лексику

Сторінка 84 вправа 3 усно, сторінка 91 вправа 3 письмово

7 клас

Підручник : сторінка 85, 87, 92 – лексика, читання та переказ сторінка 86 

вправа 3, до уроку «Новий рік» письмові вправи у робочому зошиті.

8 клас

Урок 35, 36 знати лексику

Робочий зошит : сторінка 61 вправа 2, сторінка 63 вправа 2 – письмово

9 клас

Урок 35,36,37, 38 – лексика, підручник : сторінка 103 письмові відповіді на 

питання № № 2,3,5,7,12,16,17,21,23,25,30

10 клас

Урок 41 – 45 : знати лексику, усна тема «Комп»ютер у нашому житті».

Письмово : сторінка 109 вправа 7.

11 клас

Урок 38, 39, 40 – лексика, тексти: читати, переказувати.

Сторінка 101 вправа 7 письмово, сторінка 105 вправа 6 письмово.

 

Трудове навчання

 Завдання для учнів 5-8 класів (для хлопців і для дівчат)

Виконати обов`язково одне завдання на вибір:

 1. Виготовити поробку (іграшку) за темою: «Птахи навколо нас».

Вимоги до роботи: виготовлення із штучних матеріалів, вторинної сировини та побутових відходів (використаний папір, пластик тощо) в поєднанні з виробами декоративно-ужиткового мистецтва.

 1. Аплікація «Птахи навколо нас».

Вимоги до роботи: різні засоби фіксації (закріплення) на різних поверхнях (нитками на тканині, декупаж, клей на твердих поверхнях тощо) із застосуванням природних і штучних матеріалів вторинної сировини.

 1. Сувенір «Друге життя відходам».

Вимоги: робота повинна бути виготовлена із матеріалів, які вже використовувалися в побуті, мати естетичне та практичне багаторазове застосування.

 1. Еко-сумка (альтернатива поліетиленовим пакетам).

Вимоги: Робота повинна бути виконана із будь-яких матеріалів, мати практичне застосування, відрізнятися креативністю та винахідливістю. Техніка виконання – довільна.

 

Технології

Завдання для учнів 9-11 класів

Виконати обов`язково одне завдання на вибір:

1) Сувенір «Друге життя відходам».

Вимоги: робота повинна бути виготовлена із матеріалів, які вже використовувалися в побуті, мати естетичне та практичне багаторазове застосування.

2) Еко-сумка (альтернатива поліетиленовим пакетам).

Вимоги: Робота повинна бути виконана із будь-яких матеріалів, мати практичне застосування, відрізнятися креативністю та винахідливістю. Техніка виконання – довільна.

3) Плакат «Охорона праці очима дітей».

Вимоги: техніка виконання довільна, формат А-4, А-3.

4) Відеоробота (відеосюжет, відеоролик, анімаційний ролик тощо), що висвітлює проблемні питання відходів у столиці, пропаганду роздільного збору побутових відходів, або шляхи вирішення проблеми поводження з відходами. Хронометраж від 15 секунд до 5 хвилин. Формат – AVI, MPEG -4 (MP 4).

 

Біологія  

Вчитель Лопух Н.С. ( за підручником О.В.Тагліна)

8 клас

Прочитати:

1. §33 Різноманітність хрящових риб

2. §34 Особливості будови та життєдіяльності кісткових риб

3. §35 Розмноження кісткових риб. Заповнити таблицю на ст..49

9 клас

1. §50 Принципи роботи ендокринної системи. Гормони.

2. §51 Залози внутрішньої секреції

3. §52 Гіпоталамо-гіпофізарна система

10 клас

1. §27 Хромосом. Коріотип 

2. §28 Механізми відтворення і загибелі клітин. 

Біологія  Вчитель Ільчук  Н.В. ( за підручником О.В.Тагліна)

7 клас

Вивчити теми «Рептилії» і «Птахи»

Заповнити таблиці і виконати тести у зошиті з друкованою основою ст.. 61-68

10 В клас (профільний)

Вивчити тему «Клітини та її органели»

11 клас 

§24,25,26,27 проробити

Виконати тести ст..159

11В клас (профільний)

Вивчити теми

1. Біосфера та її межі

2. Біогеохімічні цикли

3. Людина і біосфера

4. Підготувати повідомлення з тем: «Інтегрований захист рослин» або «Хімічний захист рослин»

 

Хімія

Вчитель Долгушевська В.В.

7 клас

( за підручником Буринська Н.М.)

Проробити і зробити конспект:

§12, №1-6 усно, 7 письмово ст. 89

 

7 клас Вчитель Долгушевська В.В

( за підручником Попель П.П.)

Проробити і зробити конспект:

§16-17, №121-123 усно, №124-126 письмово ст. 101

 

10 клас Вчитель Долгушевська В.В

( за підручником Попель П.П.)

Ст.116,  §17-18 Проробити і зробити конспект

№168 ст.132 письмово

 

10 клас Вчитель Долгушевська В.В

( за підручником Ярошенко О.Г.)

§17-18 Проробити і зробити конспект

Вчитель Кузьменко Н.В.

 

9 А,Б,В клас

( за підручником Лашевська Г.А.)

§19-23 прочитати, опрацювати; ст. 150 таблиця 22.1 вивчити І та ІІ стовпчики;

В друкованих зошитах ст..9-10, 13, 19-21письмово

Вчитель Кузьменко Н.В.

 

9 Г,Д,Є клас

( за підручником Лашевська Г.А.)

§19-20, 22-24,25 прочитати, опрацювати; ст. 150 таблиця 22.1 вивчити І та ІІ стовпчики;

В друкованих зошитах ст..9-10, 13, 23, 27-28письмово

Вчитель Кузьменко Н.В.

 

8 клас

( за підручником Ярошенко О.Г.)

§21-23 прочитати, опрацювати

В друкованих зошитах уроки №32-34, 37 письмово

Вчитель Кузьменко Н.В.

 

11 А,Г,Д клас

( за підручником Лашевська Г.А.)

§15-17 прочитати, опрацювати

В друкованих зошитах уроки №16-21 письмово

Вчитель Кузьменко Н.В.

 

11 Б,В клас

( за підручником Величко Л.П.)

§19-23 прочитати, опрацювати, письмово виконати контрольну роботу за завданнями 

самоконтролю після вказаних параграфів ( оформити в зошитах в клітинку  на 12 сторінок).

 

 

Образотворче мистецтво

 Для учнів 5-7х класів виконати малюнок

1.  «Життя пернатих узимку» (техніка виконання довільна);

2. Малюнок, що висвітлює проблемне питання у сфері поводження з відходами у столиці, 

охорони і збереження довкілля (техніка виконання довільна).

Формат робіт А-3, А-4.

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КЛАС 5- Б, 5- Г.

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

1.« Чергування голосних в дієслівних коренях». §31; вправа 247, 252.

2. Усний та письмовий твір – опис тварин. Тема 19,20 ,сторінка 241-244; вправа 536(ІІ) усно; вправа 540 (письмово варіант Б)

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КЛАС: 5- Г

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

1. Прочитати твори Олександра Олеся: «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (з книги «Княжа Україна» ). «Микита Кожум’яка» , підручник стор.177-190.

2. Записати в зошит визначення з підручника стор.177, 189.

3. Скласти і записати в зошит план драматичного твору «Микита Кожум’яка».

4. Знайти і прочитати твір «Таємниця козацької шаблі». Зірка Мензатюк.

Текст твору принести на урок.

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КЛАС: 8-Б, Г.

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

1. Повторити §§18 -21.

2.§22 « Називне речення», вправа 243,248, 250.

3.§23 «Односкладне речення як частина складного речення», вправа 251,253.

4.§24 «Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні», вправа 261,265.

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КЛАС: 10-Б, Д.

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

1. «Специфічно побутова лексика. Просторічні та діалектні слова».

2. «Професійна лексика».

3. «Наукова і ділова лексика». Для опрацювання тем скористатися довідником «Українська мова

та література. Завдання в тестовій формі. Частина І». Автори Авраменко О.М., Блажко М. Б.

Розділ «Лексикологія». Рік видання будь - який.

Записати визначення в зошит. Письмово виконати усі тестові завдання з теми

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КЛАС: 10-Д.

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

1. Прочитати повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» та О. Кобилянської «Земля».

2. Написати твір «Образи повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання». Обсяг 2 стор.

3. Скласти хронологічну таблицю та інформаційне гроно за творчістю О. Кобилянської.

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КЛАС: 11-А, Д.

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

«Синоніміка складносурядних та складнопідрядних речень,складних сполучникових та безсполучникових речень,складнопідрядних та простих речень з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами».

1. Опрацювати « Практикум з правопису української мови». Автор Ющук І.П. §§119-123. Виконати вправи 276, 278, 282.

2. Для опрацювання тем скористатися довідником «Українська мова та література. Завдання в тестовій формі. Частина І ». Автори Авраменко О.М., М. Б. Блажко. Рік видання будь - який.

3. Написати твір - роздум «Краще обирати фах престижний чи за покликанням?

 

ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КЛАС: 11-А, Д

УЧИТЕЛЬ : ЄРШОВА К. М.

1. Підготувати індивідуальні доповіді. Теми роздані.

2. Прочитати О. Довженко. « Зачарована Десна», « Україна в огні».

3. Підручник « Української літератури. 11 клас». Автор Мовчан Р.В. , Авраменко О. М., стор.197- 226.

4. Письмово виконати завдання 2 на стор. 218.

5. «Завдання в тестовій формі. Частина І». Автори Авраменко О.М., М. Б. Блажко. Розділ «Олександр Довженко». Рік видання будь - який. Письмово виконати усі тестові завдання з теми.

6. Продовжити роботу над табл. з підготовки до ЗНО.

 

Завдання з математики

5 – ті класи 

Повторити п. 25, п. 26 

Вивчити п. 27 , виконати №746, №747,  №748,  №749, №750,   №751, №754, №755

6-ті класи 

Повторити п. 29 – п. 31

Вивчити п. 32 , виконати № 891,  №892,  №893, №895, №898, №912

 

 8-мі класи 

Геометрія параграф 14 повторити, № 600, №604, № 607 ст. 122 тестові завдання№1

Параграф 15 вивчити, виконати № 657,  №659, №661, №663

8-мі класи 

Алгебра розв’язати зі збірника Мерзляк, варіант 3, №51, № 52, № 54,№ 55 № 57

 

Завдання для 7-х класів

Опрацювати тему «Різниця та сума кубів» (§19)

Вивчити всі формули скороченого множення.

Виконати вправи із збірника: Варіант 1 - № 140 (1-3), № 141 (1,3), № 121 (4), № 129 (2), № 113 (1,4)

Опрацювати тему «Сума кутів трикутника» (§11)

Вивчити теорему про суму кутів трикутника. Записати її доведення в зошит.

Виконати: № 6, № 13 (1) на ст. 86-87

Опрацювати тему «Властивості рівнобедреного трикутника» (§14)

Вивчити теорему про властивості рівнобедреного трикутника. Записати її 

доведення в зошит.

Виконати: № 5 (1), № 11 (1), № 12 (1) на ст. 108-109

 

Завдання для 9 – х  класів

Алгебра ( всі 9, крім 9-Б)

Опрацювати тему «Розвязування систем рівнянь другого степеня способом підстановки та способом додавання» (§13)

Виконати: № 525 (а-в), № 526 (г), № 528 (а,б), № 484 (а,б)

 Опрацювати тему п.17, п.18

 Виконати: № 17.6, №17.8, №17.10, №17.12, №17.14, №17.16, №18.2, 

 Опрацювати тему «Перетворення симетрії відносно прямої» (§18)

Записати, як побудувати точку, симетричну даній відносно даної прямої. 

Зробити малюнок 216. Знати відповіді на питання на ст. 122

Виконати: №595, №598, №599, №603

Опрацювати тему «Паралельне перенесення» (§20)

 

Геометрія (9-В, 9-Г, 9-Д, 9-Є)

Опрацювати тему «Перетворення симетрії на координатній площині»

(§19, підручник Апостолова Г.В.)  

Виконати: по збірнику А. Г. Мерзляк, Варіант 2, № 288, № 289, № 303, 

№305, № 307, № 316.

Опрацювати тему п.14

Виконати: №14.5-№14.28

 

 

10 Б математичний клас.

Алгебра. П. 33. № 668, 669, 677, 679, 690

                П. 34, № 695, 701, 708

                П. 35, № 718, 725

Геометрія. П. 11, № 402, 405, 409

                   П. 12, № 424, 426, 434.

 

8Б математичний клас.

Алгебра. П. 28 – 30, № 28.8, 28.10, 29.4, 29.6, 29.8, 29.19, 29ю22, 29.26, 30.3,             

30.5, 30.12, 30.14, 30.16, 30.28, 30.31, 30.35, 30.39, 30.46.

Геометрія. П. 16 – 18, № 16.2, 16.4, 16.7, 16.9, 17.6, 17.9, 17.11, 17.13, 18.5, 

18.7, 18.9, 18.12, 18.16.

 

10-ті класи математика для паралелі.

П. 5.1 – 5.4, № 5.8, 5.10, 5.24, 5.42, 5.43, 5.49, 5.61, 5.71, 5.72

( підручник.  Геометрія. Біляніна)

11 А,  В,  класи.

Геометрія. Бевз. П. 24 – 27, № 909, 914, 941, 944, 951, 955, 984, 986 , 1029, 1032.

11 Б, 11 В класи

По збірнику Мерзляка розв’язувати задачі на тему «Тіла обертання».

11 А клас

математичний. Алгебра. Підручник Мерзляка. П. 26, 27. № 26.4, 26.6, 

26.9, 26.11, 26.20, 26.22, 27.2, стор. 278-280 виконати тести.

11 Г,Д :

Підручник Афанасьєвої. П. 17 – 19, № 291, 292, 311, 318, 319, 335, 333, 346.

 

Домашні завдання  з музичного мистецтва.

 

5 клас :

Підручник  ст. 94-105,  прочитати.

Вивчити тексти пісень:  «Зимова пісенька» ст. 91-92, «Ми козаки» ст. 100-101.

 

6 клас :

Підручник ст. 118-133, прочитати.

Вивчити тексти пісень:  «Зима», ст.116 та «Посміхайтеся» ст. 127-128.

 

7 клас:

В друкованому зошиті  виконати завдання

Урок 18 «Джаз»

урок 19 «Рок-н-рол»

 урок 20 «Історія рок - музики»

підручник в електронному варіанті,  автор Л.Кондратова ст..100-117, прочитати

вивчити текст пісні  «Рок-н-рол»  друк. зошит, або підручник ст.109

 

8 клас :

Друкований зошит : уроки 18, 19, 20 (ст. 38 – 43), прочитати.

Вивчити текст пісні «Два кольори», ст. 45 в друкованому зошиті.